kontakty
Prvomájová 2111/33, 153 00
Praha 5 –Radotín
info@slehofer.eu
Elektronické faktury zasílat: fakturace@slehofer.eu
František Šlehofer
– jednatel společnosti
Tel: +420 608 310 685
slehofer@slehofer.eu
Veronika Smetanová
– jednatel společnosti
Ekonomické a personální oddělení
Tel: +420 777 602 221
smetanova.v@slehofer.eu
Milan Bada
– prokurista společnosti
Stavební výroba
Tel: +420 775 707 612
bada@slehofer.eu
Martin Dušek
– litý asfalt
Tel: +420 777 602 220
dusek@slehofer.eu
Tomáš Čapek
– ruční pokládka živice
Tel: +420 608 672 858
capek@slehofer.eu
Petr Chlanda
– strojní pokládka živice - finišery
Tel: +420 608 812 015
chlanda@slehofer.eu
Petr Vozobule
– spáry a trhliny
Tel: +420 608 358 075
vozobule@slehofer.eu
Ondřej Solar
– IT technik a správa sítě
Tel: +420 776 134 004
info@servisos.cz
Karolína Zemková
– fakturace a příprava
Tel: +420 605 470 513
priprava@slehofer.eu fakturace@slehofer.eu

Zemní práce

Provádíme veškeré zemní práce - strojní a ruční výkopy, bourání konstrukcí a podkladních vrstev hydraulickými kladivy, násypy zemních těles, podkladní konstrukční vrstvy komunikací a chodníků z veškerých materiálů, hrubé a čisté terénní úpravy včetně ploch veřejné zeleně.
Máme k dispozici vlastní techniku jakou jsou otočná rypadla, malá pásová a kolová rypadla, kolové nakladače.
Zajistíme pro našeho zákazníka kompletní zemní práce dle jeho požadavků, včetně odvozu a likvidace vytěžených materiálů na řízených skládkách a recyklačních střediscích.