kontakty
Prvomájová 2111/33, 153 00
Praha 5 –Radotín
Tel: 2 57811813
Fax: 257811812
slehofer@slehofer.eu
priprava@slehofer.eu
František Šlehofer
– jednatel společnosti
Tel: 608310685
slehofer@slehofer.eu
Veronika Smetanová
– jednatel společnosti
Ekonomické a personální oddělení, fakturace
Tel: 777602221
Tel:257811813
smetanova@slehofer.eu
Milan Bada
– prokurista společnosti
Stavební výroba
Tel: 775707612
bada@slehofer.eu

Zemní práce

Provádíme veškeré zemní práce - strojní a ruční výkopy, bourání konstrukcí a podkladních vrstev hydraulickými kladivy, násypy zemních těles, podkladní konstrukční vrstvy komunikací a chodníků z veškerých materiálů, hrubé a čisté terénní úpravy včetně ploch veřejné zeleně.
Máme k dispozici vlastní techniku jakou jsou otočná rypadla, malá pásová a kolová rypadla, kolové nakladače.
Zajistíme pro našeho zákazníka kompletní zemní práce dle jeho požadavků, včetně odvozu a likvidace vytěžených materiálů na řízených skládkách a recyklačních střediscích.