kontakty
Prvomájová 2111/33, 153 00
Praha 5 –Radotín
Tel: +420 257 811 813
Fax: +420 257 811 812
slehofer@slehofer.eu
priprava@slehofer.eu
František Šlehofer
– jednatel společnosti
Tel: +420 608 310 685
slehofer@slehofer.eu
Veronika Smetanová
– jednatel společnosti
Ekonomické a personální oddělení, fakturace
Tel: +420 777 602 221
Tel: +420 257 811 813
smetanova.v@slehofer.eu
Milan Bada
– prokurista společnosti
Stavební výroba
Tel: +420 775 707 612
bada@slehofer.eu
Martin Dušek
– litý asfalt
Tel: +420 777 602 220
dusek@slehofer.eu
Tomáš Čapek
– ruční pokládka živice
Tel: +420 608 672 858
capek@slehofer.eu
Petr Chlanda
– strojní pokládka živice - finišery
Tel: +420 608 812 015
chlanda@slehofer.eu
Petr Vozobule
– spáry a trhliny
Tel: +420 608 358 075
vozobule@slehofer.eu
Ondřej Solar
– IT technik a správa sítě
Tel: +420 776 134 004
info@servisos.cz

Opravy silnic

Pro našeho zákazníka zajišťujeme veškeré opravy silnic, obslužných komunikací a chodníků, frézování živičných a betonových povrchů, prořez a zálivku spár a trhlin modifikovanou zálivkou, opravy veškerých krytů komunikací z jakýchkoliv požadovaných materiálů.
Práce provádíme vlastními stroji za neustálého dozoru odborných vedoucích pracovníků a zkušených stavebních dělníků.
Jsme schopni reagovat na jakýkoliv požadavek našich zákazníků.