kontakty
Prvomájová 2111/33, 153 00
Praha 5 –Radotín
Tel: +420 257 811 813
Fax: +420 257 811 812
slehofer@slehofer.eu
priprava@slehofer.eu
František Šlehofer
– jednatel společnosti
Tel: +420 608 310 685
slehofer@slehofer.eu
Veronika Smetanová
– jednatel společnosti
Ekonomické a personální oddělení, fakturace
Tel: +420 777 602 221
Tel: +420 257 811 813
smetanova.v@slehofer.eu
Milan Bada
– prokurista společnosti
Stavební výroba
Tel: +420 775 707 612
bada@slehofer.eu
Martin Dušek
– litý asfalt
Tel: +420 777 602 220
dusek@slehofer.eu
Tomáš Čapek
– ruční pokládka živice
Tel: +420 608 672 858
capek@slehofer.eu
Petr Chlanda
– strojní pokládka živice - finišery
Tel: +420 608 812 015
chlanda@slehofer.eu
Petr Vozobule
– spáry a trhliny
Tel: +420 608 358 075
vozobule@slehofer.eu
Ondřej Solar
– IT technik a správa sítě
Tel: +420 776 134 004
info@servisos.cz

O společnosti

Z historie firmy

Stavební společnost Šlehofer a.s. vznikla v roce 2004 z firmy Františka Šlehofera založené na přelomu let 1990 a 1991. Důvodem bylo zajištění větší důvěryhodnosti firmy a zároveň možnost většího prosazení na stavebním trhu s čímž souvisí expanze firmy i do jiných oblastí stavebnictví než jsou pouze výstavby inženýrských sítí a pozemních komunikací.

Současnost

Stavební společnost Šlehofer s.r.o. je stavební společnost s ročním obratem cca 80 až 232 mil. Kč a s 45 až 70 odbornými zaměstnanci. Zabýváme se především realizací nových a rekonstrukcí starých povrchů komunikací - pokládkou živice, ošetřováním spár, výstavbou a rekonstrukcí veškerých komunikací a chodníků, všech druhů povrchů - včetně mozaiky a žulové dlažby.

Vlastní provozovna společnosti sídlí v ul. Prvomájová v Praze 5 - Radotíně, kde má vlastní administrativní a skladové prostory.

Část našich středisek provádí také veškeré stavební práce - rodinné domy na klíč, výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí.

Společnost je nositelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Výčet základních námi nabízených služeb uvádí následující přehled:
 • asfaltérské práce
 • pokládka dlažby
 • pokládka plynovodů
 • pokládka kanalizace
 • pokládka vodovodů
 • pokládka kabelů
 • opravy vozovek
 • opravy chodníků
 • opravy rodinných domů
 • betonářské práce
 • zemní práce (hloubění rýh + pažení)
 • komplexní výstavba komunikací
 • výplně dilatačních spár
 • frézování vozovek
 • veškeré zemní práce včetně odvozu a likvidace